Tas Ir Veids, Kā Antifašistu Grupa Iedvesmoja Džeksona Polloka Art